Munkebjergvænget Delområde B

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse som en bymæssig fortætning af området ved Munkebjergvænget.

Området ligger i kort afstand fra områder, hvor der sker stor byvækst med nye arbejdspladser og nye boliger. Nærområderne tæller blandt andet Campus Odense med Syddansk Universitet, Cortex Park og University College Lillebælt samt det kommende, nye Odense Universitetshospital. Fortætningen af området ved Munkebjergvænget giver derved mulighed for nye boliger og erhverv i samspil med øvrige udbygninger i nærområdet.

Området anvendes i dag til etageboliger, kollegie og børneinstitution og er omfattet af lokalplan nr. 2-699, lokalplan nr. 2-712 og lokalplan nr. 4-794. For at åbne mulighed for den ønskede, bymæssige fortætning med boliger og erhverv er det nødvendigt at revurdere det hidtidige plangrundlag og erstatte dette med et nyt.

Lokalplanen tager udgangspunkt i de eksisterende bebyggelser og områdets grønne træk og muliggør således en udbygning i parklignende omgivelser.

Information
Entreprenør Ekspressen har 10 års erfaring som underleverandør til større entrepriser. Virksomheden er beliggende i Odense SØ og har i dag 22 mand i marken og 2 på kontoret.
Find os her
  • Entreprenør Ekspressen
  • Agerhatten 16C, indgang 3
  • 5220 Odense SØ
Kontakt os
  • Entreprenør Ekspressen
  • Agerhatten 16C, indgang 3
  • 5220 Odense SØ
Design by Plico